Privatlivspolitik
Den Erhvervsdrivende Fond Businesspark Struer
Fælledvej 17
7600 Struer

Den Erhvervsdrivende Fonde Businesspark Struer (BPS) er et kontorhotel/fællesskab samt
konference- mødecenter der tilbyder diverse erhvervslejemål samt tilknyttede services til vores
lejere og brugere. I den forbindelse behandler vi personoplysninger om vores lejere og brugere.
Den følgende privatlivspolitik beskriver vi hvordan BPS behandler personoplysninger, hvordan vi
beskytter dem når de er i vores varetægt og hvilke rettigheder du som registrerede lejer eller
bruger har når vi har registeret personoplysninger om dig eller din virksomhed.
Spørgsmål vedrørende vores persondatapolitik og de oplysninger vi har registeret om dig m.v. kan
rettes til vores dataansvarlig Søren Johansen på sj@businessparkstruer.dk. E-mails svares
indenfor 24 timer.
1. Hvad er Personoplysningerne?
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan bruges til at
identificere dig eller en anden fysisk person.
Det kan være navn, fysisk adresse, telefonnummer, e-mail, økonomiske oplysninger om husleje,
bankkontooplysninger, enkeltmandsvirksomheders cvr nr., cpr. nr., fagforeningsforhold, billeder,
videoer, udtalelser m.v.
2. Hvilken personoplysninger registrerer vi?
Når du er lejer eller bruger af BPS indsamler og behandler vi en række personoplysninger om
lejeren og evt. lejerens medarbejdere eller samarbejdspartner.
De oplysninger vi indsamler og behandler er typisk af almindelige karakter. F.eks. når vi opretter
en lejer og udarbejder en erhvervslejekontrakt skal vi indsamle og registrere alle virksomhedens
cvr nr. (relevant når der er tale om enkeltmandsvirksomhed), og fulde navn og adresse,
telefonnummer, og e-mail på kontaktpersonen/er hos lejeren.
I øvrigt indhenter vi billeder og lign. materiale m.v. til brug på vores hjemmeside
businessparkstruer.dk og socialmedia samt i forbindelse med andet markedsføringstiltag.
I langt de fleste tilfælde, indhenter vi oplysninger direkte fra dig som er vores kunde. Såfremt vi
indhenter personoplysninger fra andre kilder, f.eks. en offentlig myndighed eller registrer giver vi
dig direkte besked herom.
Manglende afgivelse af de nævnte personoplysninger eller indsigelse mod deres behandling vil i
nogen tilfælde kunne betyde, at vi ikke kan oprette dig som lejer hos BPS.

3. Hvornår behandler vi personoplysninger?
Vi behandler dine personoplysninger når mindst en af de følgende forhold gør sig gældende:
Du har givet dit udtrykkeligt samtykke til at vi behandler dine personoplysninger til et eller flere
specifikke formål.
Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af vores aftale med dig vedr. erhvervslejemål og
andre tilknyttede services, herunder også i forbindelse med indgåelse af aftalen.
Behandling er nødvendig for at overholde en lovbestemte eller en retlig forpligtelse, som påhviler
BPS.
Behandling er nødvendig i forhold til vores legitime interesser.
4. Data som vi indsamler og behandler
De persondata, vi behandler, omfatter:
Automatisk indsamlede data
Vi har en række digitale løsninger baseret på forskellige teknologier med det formål at sikre
brugervenlighed og sikkerhed. Disse teknologier kan automatisk opsamle data for at kunne tilbyde
den bedst mulige løsning, enten direkte af os eller af en tredjepart på vegne af os. Analyse af
klikstrøms data og cookies er eksempler på dette. Det gælder eksempelvis vores kontaktfunktion
på websiden.
Alle besøg til en digital løsning medfører, at der sendes oplysninger fra den browser, du benytter,
til en server. Det er via analyse af disse data, at vi optimerer de digitale løsninger. Data opsamles
via tredjepart på vegne af os. Der kan opsamles data om din browser for at administrere vores
system og foretage interne, marketingsrelaterede analyser baseret på din adfærd. Eksempler på
data, der opsamles og analyseres:
– dato og tidspunkt for besøg
– de sider, der besøges i løsningen
– IP-adressen, du benytter
– IP-adressens geografiske placering
– oplysninger om den anvendte browser og computer (type, version, operativsystem m.m.)
– URL fra henvisningssted (siden, hvorfra den besøgende er kommet til vores løsning)
Vi anvender Google Analytics (Analyse), der fungerer som databehandlere for os. Vi er
dataansvarlige for det indsamlede data, og de indsamlede data bliver ikke videregivet, medmindre
der foreligger et samtykke eller der er tale om en retsligt krav.
Du kan læse mere om vores brug af cookies nedenfor i pkt. [ ].
Udlejning af erhvervslokaler eller mødelokaler
Når du lejer en lokal hos os, enten tids- eller u-tidsbegrænsede i BPS, indsamler vi følgende
personoplysninger om dig:
– Navn på ejeren eller lederen af Lejer
– Navn på enkeltmandsvirksomheder og Interessentskaber
– CVR nr. på lejere som er enkeltmandsvirksomheder og I/S’er
– Postadresse hos BPS
– Postadresse, hvis andet end Fælledvej 17, 7600
– Kontakt e-mail/s
– Telefonnummer
– Oplysninger om pengeydelser i lejeforholdet
– oplysning om adgang til BPS via brug af adgangskort

5. Formålet med behandling af personoplysninger
Vi har brug for at kunne behandle personoplysninger når vi administrere lejemålene og
serviceydelser mv. samt facilitere møder og konferencer i BPS.
I nogle tilfælde bruger vi en lejers eller en brugers personoplysninger for at administrere marketing
kampagne, undersøgelser og noget andet lignende, eller når vi anmoder om en udtalelse eller
anmeldelse af vores ydelser og produkter. Dette sker dog kun hvis du har givet dit udtrykkelige
samtykke hertil.
Vi behandler ikke personoplysninger til andre formål end de nævnte uden først at indhente et
udtrykkeligt samtykke fra dig. Ved viderebehandling til et andet formål end nævnte, vil vi oplyse,
hvad formålet er samt andre relevante oplysninger.
6. Brug og sletning
Vi indhenter og bruger kun de personoplysninger, som vi har behov for, og vi behandler dem kun i
det omfang og kun i det tidsrum, som er nødvendigt for at behandle din sag.
Når du vælger at placere din virksomhed i BPS eller leje et mødelokale i en begrænset periode
bliver du oprettet som lejere eller bruger hos BPS.
Der oprettes en digital mappe, hvor al korrespondance samt materiale som vi modtager fra dig
vedrørende lejeforholdet samt lejekontrakten og evt. andre dokumenter opbevares. Her vil alle
lejerelaterede oplysninger som vi behandler om den konkrete lejemål og lejer også blive
opbevaret.
Dine personoplysninger opbevares så længe, du er lejer eller bruger af BPS.
Når du ikke længere er lejer eller bruger af BPS, opbevarer vi alle sagsakter, også dem
indeholdende personoplysninger hvis det vurderes relevant i 2 år efter at lejemålet er fraflyttet.

Dels for at kunne være behjælpelig, hvis du senere skulle få brug for en kopi af f.eks. en
lejekontrakt eller noget lign. og dels for at kunne dokumentere sagsforløbet, hvis der skulle opstå
en tvist i forhold til lejeforholdet.
Personoplysninger, der er nødvendige for at kunne fastslå eller forsvare et retskrav kan opbevares
i længere tid end 2 år efter lejemålet er fraflyttet såfremt det viser sig at være nødvendigt og
relevant for sagens gang.
7. Videregivelse til andre
Personoplysninger som vi behandler videregives til databehandler, når det er nødvendigt og
relevant i forhold til administration af lejeforholdet og tilknyttede services og ydelser. Dette kan
f.eks. være til andre der levere services og ydelser til lejere og brugere i BPS.
Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne
formål.
Vi videregiver udelukkende persondata til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i
denne privatlivspolitik.
Vi benytter os af databehandler til bl.a. opbevaring og sikring af vores personoplysninger. Vi
anvender kun databehandler indenfor EU som kan stille de nødvendige garantier for fortrolighed
og sikkerhed som der kræves.
Vores databehandler, behandler udelukkende personoplysninger på vores vegne og efter vores
instruks og må ikke anvende dem til egne formål.
I lejeforholdet videregiver vi til følgende databehandler:
– Ekstern server
– Administrator af hjemmesiden www.businessparkstruer.dk
– E-mailsystem
– Revisor
– Bank
– Facebook
– LinkedIn
– Nyhedsbrev til andre lejere (samtykke)
– Alarm og låsesystem
– Oplysninger om nye lejere til medarbejdere og nuværende lejere i huset vedr. indflytning og
fraflytning samt virksomhedsbeskrivelse

8. Overførelse af personoplysninger til tredjeland eller Internationale organisationer
Vi overfører ikke personoplysningerne til tredjeland eller andre internationale organisationer.
Såfremt vi videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder eller databehandler udenfor EU,
sikrer vi, at vi overholder de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.
9. Databeskyttelse og Sikkerhed
Vi har implementeret en række sikkerhedsforanstaltninger for at opretholde et højt
sikkerhedsniveau omkring dine personoplysninger som vi lagrer for at sikre at dine oplysninger
ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til
uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.
Vi indhenter kun de personoplysninger, som vi har behov for, og vi behandler dem kun i det
omfang og kun i det tidsrum, som er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser i henhold til bl.a.
erhvervslejelovgivning samt de enkelte erhvervslejekontrakter.
Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt i BPS
– Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
– Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
– Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er
nødvendigt til autoriserede medarbejder, personer eller samarbejdspartner.
– Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på BPS’ vegne.
– Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle personoplysninger.
– Tavshedserklæringer med bestyrelsen, der har behov for at behandle personoplysninger.
– Vejledning i sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver for personale og
bestyrelsen med adgang til informationssystemer.
– Gennemførelse af risikovurdering og dokumentation af alle systemer der behandler
personoplysninger for at sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for
persondatabehandlingen i BPS.

10. Persondatabehandling og sikkerhed ved brug af businessparkstruer.dk
Cookiepolitik
Bruger vi ‘cookies’?
Ja.
Cookies – hvad er de?
Cookies er små tekstfiler, som et websted eller dets tjenesteudbyder overfører og gemmes til din
computers harddisk via din webbrowser (hvis du tillader det), mobil eller tilsvarende, med det
formål at gør det muligt for webstedets eller tjenesteudbyderens systemer at genkende din browser
og registrere og huske visse oplysninger, indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer.
Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. en virus.
Hvad bruger vi dem til?
Vi bruger cookies til at forstå dine præferencer baseret på tidligere eller nuværende aktivitet på
vores hjemmeside. Dette gør, at vi bedre kan tilpasse og forbedre vores indhold og tjenester på
hjemmesiden, herunder information, kontakt muligheder m.v.
Vi bruger også cookies til at hjælpe os med at kompilere aggregerede data om site trafik og site
interaktion, så vi kan tilbyde bedre site oplevelser og værktøjer i fremtiden.
Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og
undlade videre brug af websitet.
Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning:
http://minecookies.org/cookiehandtering
Hvis du sletter eller blokerer cookies kan du risikere at businessparkstruer.dk ikke fungerer
optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.
Dine rettigheder
I forbindelse med vores behandling af din personoplysninger har du følgende rettigheder:
Hvis retsgrundlaget for behandlingen er et samtykke, har du, indtil behandlingen afsluttes eller dine
personoplysninger slettes, ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykket
berører ikke lovligheden af den behandling, som vi allerede har foretaget, som er baseret på
samtykket inden tilbagetrækningen
– Du har ret til at anmode vores dataansvarlige om indsigt i de personoplysninger, vi har og
behandler om dig.
– Du har ret til at anmode om, at vi berigtiger forkert eller misvisende oplysninger eller sletter
dine personoplysninger. I det tilfælde, at vi har overdraget oplysningerne til en anden
modtager, vil vi på din vegne give modtageren besked på, at berigtige forkerte eller
misvisende oplysninger om dig eller om at slette disse.
– Du ret til at begrænse vores muligheder for at behandle dine personoplysning eller til at
gøre indsigelse mod behandlingen.

– Du er berettiget til at få de personoplysninger,- vi har registeret om dig udleveret personligt i
et nemt læseligt og brugbart format. Du er også berettiget til at anmode om, at få dine
personoplysninger overdraget til en anden modtager uden omkostninger for dig.
– Du har altid ret til at klage over vores behandling af dine personoplysninger. En klage kan
sendes til datatilsynet. Kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk.
Hvis du vil gøre nogen af dine rettigheder gældende kan du fremsende en anmodning herom til
vores dataansvarlig på følgende måde:
Vores dataansvarlig: Søren Johansen
Tlf.: +45 96840000
E-mail: sj@businessparkstruer.dk
Post: Fælledvej 17, 7600 Struer
Hvis vi modtager en henvendelse fra dig over telefon, hvor du anmoder om udlevering af
oplysninger m.v., vil vi bede dig om at legitimere dig med billede-id med navn og adresse, for at
være sikkert på, at vi udlevere oplysningerne til den rigtige person og det rigtige sted.
Firma: Business Park Struer
Adresse: Fælledvej 17, 7600 Struer
E-mail: info@businessparkstruer.dk
Telefon: +45 96840000
Domænenavn: businessparkstruer.dk
Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til
denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne
privatlivspolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre
opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde (for visse tjenester oplyser vi bl.a. om
ændringer via e-mail).