Priser og vilkår

Hvad får jeg med når jeg lejer?

 • Normalt forbrug og andre fællesudgifter (vand, varme og el)
 • Rengøring af arbejdspladser dagligt, samt fællesarealer ugentligt
 • Adgang til trådløst netværk med internetadgang
 • Brandalarm, tyveri og adgangsalarm
 • Adgang til trådløst netværk med internetadgang
 • Post- og kunde-/gæstemodtagelse
 • Breve, aviser og småpakker fordeles i postbakker v. kantinen, større pakker ligger i receptionen
  Børsen og Dagbladet til læsning i fællesarealet v. kantinen
 • Viceværtsfunktion
 • Skalsikring af bygningen
 • Kabling til alle arbejdspladser med adgang til internet (normal belastning); lejer betaler for ønskede ændringer efter indflytning
 • Kabling af fastnettelefoni til alle arbejdspladser; lejer laver selv aftale med og betaler
  teleselskab

Lejemål giver adgang til vederlagsfrit at benytte
• Skriveborde, kontorstole og reoler fra BusinessPark Struers depot
• Mødelokaler til ikke kommercielle møder
• Adgang til kantine; madordning betales separat
• Te-køkkener

Rabatordninger

Der er 20 % rabat på huslejen i 12 måneder til Start-up og vækstvirksomheder*).
Der er 10 % rabat på lejemål over 200 m2

 

Priser

Leje af kontor eller skrivebordsplads: Månedligt
Lukket kontor 85,-*/108,- kr pr. m2.
Skrivebord i det åbne område med ca. 10m2 gulvareal men lige overfor naboen 699*/899 kr.
Eksempel: Aflukket kontorlokale, eks. 20m2 Fra. 1700,- kr.*
Øvrige lejemuligheder:
Opbevaring i aflåst lager-og depot rum pr. m2 49 kr.
Pallereol pr. EU palle pr. år (højde 1m) pr. m2 49 kr.
Udstilling i showroom – pr. m2 49 kr.
 • Gælder hvis CVR nr. ikke er mere end 12 mdr. gammelt

Depositum
Ved lejemålets indgåelse betales et depositum, som for kontor udgør 3 måneders husleje, og for et skrivebord udgør den 1 måneds husleje.

Depositum for Start-up og Vækstvirksomheder udgør 1 måneds husleje, de første 12 måneder, derefter 3 måneder for kontorlejemål.

Prisindeks
De angivne beløb reguleres årligt i juli måned med nettoprisindeks for april måned det pågældende år

*) Definition af Start-up og Vækstvirksomheder
En virksomhed er defineret som Start-up de første 12 måneder efter stiftelsen. Husleje, depositum og opsigelsesvarsel er fordelagtige for Start-up virksomheder de første 12 måneder af lejemålet. En virksomhed er defineret som Vækstvirksomhed i 12 måneder, når den indenfor 12 måneder øger beskæftigelse og lejemålets nettoareal med mindst 20%.

En vækstvirksomhed får ved lejemålets indgåelse fordelagtig husleje, depositum og opsigelsesvarsel de første 12 måneder af lejemålet. En virksomhed, der under lejemålet opnår Vækstvirksomhedsstatus, får fordelagtig huslejesats og deraf følgende depositum på den del af nettoarealet, som virksomheden øger lejemålet med. Opsigelsesvarsel ændres ikke. En virksomhed, der i successive 12 måneders perioder har Vækstvirksomhedsstatus, beholder de fordelagtige vilkår for de omfattede huslejedele i perioden med Vækstvirksomhedsstatus.

 

Opsigelse

Lejemål kan opsiges skriftligt til den 1. i en måned med en opsigelsesperiode på 3 måneder for kontor og 1 måned for et skrivebord.

Opsigelsesperioden for Start-up og Vækstvirksomheder er 1 måned i de første 12 måneder og derefter 3 måneder for kontorlejemål

Hvis en lejer ved indflytning ønsker større bygningsmæssige forandringer, skal opsigelsesperioden aftales individuelt.

 

Scroll back