NYT INVESTORNETVÆRK PÅ VEJ I STRUER

BAGGRUND OG FORMÅL

Som en del af Erhvervsstrategi 2021 arbejder Struer Kommune med at fremme iværksætteri og understøtte væksten i mindre virksomheder. Et vigtigt led heri er at sikre adgangen til kapital, da kapitalfremskaffelse i en opstartsperiode ofte er overordentlig vanskelig, da iværksættere i sagens natur oftest har begrænsede midler selv, og der ikke er indtægter i virksomheden endnu. 

Gennem et lokalt funderet setup er det målet at bringe kapitalsøgende iværksættervirksomheder sammen med privatpersoner/investorer, der har interesse i at støtte vækstvirksomheder i Struer Kommune. Vi ønsker at etablere et lokalt netværk hvor lokale iværksættervirksomheder og investorer kan mødes, herunder også potentielle tilflyttervirksomheder og iværksættere,

INVESTORPROFIL 

Investornetværket er åbent for alle, der har interesse i at bidrage til udvikling af lokalområdet. Det lokale investornetværk er for investorer, der har en interesse i at støtte lokalt iværksætteri, veneration for det vestjyske område og for at vækste iværksættervirksomheder og som er villig til at tage en investeringsrisiko i at få dette til at lykkes.

Investors profil eller baggrund er ikke afgørende, det er vigtigere, at investor har en personlig interesse i at bidrage positivt til udvikling.

Man kan investere som enkeltinvestor eller i et syndikat, hvor flere investorer i samarbejde investerer i samme virksomhed. De bedste investeringer sker erfaringsmæssigt, hvor kompetente entrepenørtyper med sunde forretningsidéer møder personer, der ud over investering også vil bidrage med deres råd og erfaringer.

Man kan deltage som aktiv eller passiv investor;

Passiv investor; Du bidrager ”kun” med kapital efter en nærmere aftalt plan i et samarbejde (syndikat) i samarbejde med andre investorer. 

Aktiv investor; Ud over investeringen bidrager man også med sparring f.eks. i form af 1:1 sparring eller etablering af et Advisory Board, som vi hjælper med at etablere.

Soft investor; Man kan også starte med at investere sin tid i virksomheden ved at bidrage med timer og evt. optjene medejerskab efter en nærmere aftalt model. 

Investeringsvillighed: min. 50.000 kr. pr. investering. Man kan investere i én eller flere virksomheder.

HVORDAN

StartVækst-Struer formidler kontakt mellem virksomheder og investorer.

Hvis man har interesse i at blive ”matchet” med lokale virksomheder, der søger investering, skal man tilmelde sig Investorlisten ved at kontakte StartVækst-Struer og angive hvilke typer virksomheder, man er interesseret i.

Potentielle investorer vil blive kontaktet og få tilsendt virksomhedsprofil, når der er virksomhedscases, der passer til den enkeltes interesser.

Såfremt investor fortsat har interesse i casen, vil han/hun herefter møde virksomheden og blive præsenteret for virksomhedscasen. På mødet vil investor møde personerne bag virksomheden for at danne sit eget indtryk, og mødet tjener ikke mindst til at afstemme forventninger til et evt. partnerskab.

Hvis der er tale om flere investorer i virksomhedscasen, vil alle investorer mødes sammen med virksomheden.

Såfremt der er match mellem virksomhed og investor udfærdiges der herefter aftale, herunder involvering i virksomheden; investering, investeringshorisont, omfang og ikke mindst forventninger til personlig involvering og sparring.

Del denne nyhed