IVÆRKSÆTTERIET BLOMSTRER I STRUER

Pressemeddelelse fra Struer Kommune:

Vækstforløb i Struer Kommune skal give lokale arbejdspladser 

23 virksomheder har søgt om 10 pladser på et forløb, der skal skabe lokale arbejdspladser som en del af Struer Kommunes Erhvervsstrategi 2021.

Iværksætteriet trives i Struer Kommune og det lokale erhvervsliv har produktive rammer for vækst. Det bliver både underbygget af det historiske entreprenørskab, den politiske prioritering af erhvervsområdet og ikke mindst flere nylige opgørelser og analyser.

I Dansk Byggeris undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed stryger Struer Kommune 29 pladser frem som tredjehøjeste springer på landsplan og ligger nu på en 24. plads. Et parameter i undersøgelsen er nettotilvækst af virksomheder, og her havde Struer Kommune i 2017 den femtehøjeste vækst i landet. Samtidig viser Væksthus Midtjyllands årlige profilanalyse af det regionale iværksættermiljø, at Struer Kommune har et spirende vækstlag, der er blandt regionens bedste til at benytte sig af både lokal erhvervsservice og det regionale væksthus.

Målrettet vækstforløb 
En del af Struer Kommunes Erhvervsstrategi frem mod 2021 er at udnytte dette potentiale og identificere lokale små og mellemstore virksomheder, der via et målrettet vækstforløb vil være med til at skabe 100 nye, lokale arbejdspladser inden udgangen af 2021. 23 virksomheder har været med i besøgsrunden med kommunaldirektør i Struer Kommune Mads Gammelmark og konsulent Helle Toftgaard fra den lokale erhvervsservice StartVækst Struer. Besøgsrunden   skal snævre feltet til det målrettede vækstforløb ind til de endelige ti deltagere, der har lyst og ambitioner om at være med til at skabe de 100 nye arbejdspladser i Struer Kommune.

Borgmester Niels Viggo Lynghøj glæder sig til at se tiltaget give en effekt.

”Erhvervslivet i kommunen bobler af gode ideer og produkter med stort potentiale for vækst. Lokale arbejdspladser og den vækst, de skaber, er afgørende for at sikre velfærden og øge tilflytningen til Struer Kommune. Derfor er vi i byrådet spændte på den effekt, det vil give, at målrette et forløb for de virksomheder, der har potentiale for at vækste,” siger han.

Flere initiativer sat i gang

Mads Gammelmark og Helle Toftgaard har netop afsluttet besøgsrunden og fortæller, at virksomhederne har taget rigtig godt imod initiativet. Det lægger sig i tråd med den generelle udvikling på erhvervsområdet i Struer Kommune, der peger fremad med flere forskellige projekter. I foråret kom finansieringen af lydinkubationsmiljøet Sound Hub Denmark på plads, og ved samme tid kom der ny administrerende direktør i det andet erhvervsudviklingsmiljø i kommunen, BusinessPark Struer. Det betyder, at der er fokus på at iværksætteri skal være med til skabe nye arbejdspladser i Struer Kommune.

”Danmark er inde i en periode med økonomisk vækst og om lidt bliver den nye motorvej til Nordvestjylland taget i brug i sin fulde udstrækning. I Struer Kommune har vi sat handling bag ordene i erhvervsstrategien og vil i fortsat dialog med det lokale erhvervsliv forsøge at drage nytte af de muligheder, væksten giver os. Vi har nogle udfordringer, men også nogle klare styrker, som jeg mener vi er godt i gang med at udnytte,” siger borgmester Niels Viggo Lynghøj.

Både den målrettede indsats for at få lokale virksomheder til at vækste, etableringen af Sound Hub Denmark og fokuseringen af ledelse i BusinessParken er en del af Erhvervsstrategiens handlingskatalog. Kataloget har i alt seks vækstsøjler, hvoraf også en opgradering af Lydens By indgår, samt forbedring af adgangen til den rette arbejdskraft, øget digitalisering af lokalsamfundet og en satsning på oplevelser i Struer.

Fakta

Erhvervsorganisationen Dansk Byggeri rangerer hvert år de danske kommuner på erhvervsvenlighed på 30 parametre. Struer Kommune har i år førstepladsen på syv parametre og det har givet et hop i det samlede resultat på 29 pladser, en bevægelse der kun er overgået af to andre kommuner. Hele analysen kan findes her: https://www.danskbyggeri.dk/presse-politik/temaer/erhvervsvenlighed/

Dataanalysefirmaet Bisnode udgav i marts måned en analyse af nettotilvækst i virksomheder i landets kommuner. Struer Kommune fik 292 nye virksomheder 150 nedlagte i 2017, hvilket giver en nettotilvækst på 13,73 virksomheder pr. 1000 indbyggere, eller én virksomhed pr. 72 indbyggere. Det giver en femteplads i iværksætteri på landsplan. Den samlede analyse kan fås her: https://www.bisnode.dk/om-bisnode/om-os/pressemeddelelser/ivarksatteri-i-danmark/

Væksthus Midtjyllands Profilanalyse 2018 er en analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland i 2017. Analysen viser store regionale forskelle i hvor mange virksomheder der bliver vejledt af lokal erhvervsservice. Struer Kommune lå højt på andel vejledte i både vækstlag og etablerede virksomheder. Læs mere på http://vaekstfortaellinger.dk/hvor du også finder hele profilanalysen.

Kontakt

Borgmester Niels Viggo Lynghøj, Struer Kommune,21 73 18 47 / nvl@struer.dk

Konsulent Helle Toftgaard, StartVækst Struer, 29 24 88 23 / ht@startvaekst-struer.dk

Presse- og kommunikationskonsulent Christian Møller Nielsen, Struer Kommune,
40 83 77 87 / cmn@struer.dk

Del denne nyhed