Bestyrelse

Carl Henrik Jeppesen

Bestyrelsesformand

Rasmus Færch

Bestyrelsesmedlem

Helle Toftgaard

Bestyrelsesmedlem

Kenneth Iversen

Bestyrelsesmedlem

Elke Hou Carleton

Bestyrelsesmedlem

Søren Johansen

Adm. Direktør
Scroll back