Struer Provsti

Struer provsti har mange opgaver i relation til menighedsråd og præster hjemmehørende i Struer kommune.

Ud over at servicere og hjælpe menighedsrådene i deres daglige arbejde er provstiudvalget også tilsynsførende myndighed ift. rådenes virksomhed.

Provstiudvalget har også det fordelingspolitiske økonomiske ansvar mellem menighedsrådene i provstiet. Der er 16 sogne i Struer provsti

Scroll back