LAG Struer-Holstebro

Den Lokale Aktions Gruppe (i daglig tale LAG Struer-Holstebro) er en forening, som vil styrke lokalsamfundet og sætte fart på udviklingen af landdistrikterne.

Det skal ske sammen med befolkningen, erhvervslivet, organisationer, grupper og foreninger, myndigheder og mange flere. Nærdemokratiet skal styrkes. Befolkningen i landdistrikterne kan gennem foreningen være med til at vælge hvilke aktiviteter, der skal sættes i gang med støtte fra EU og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Foreningen er åben for alle , som vil være med til at gøre en forskel og være med til at skabe nye job og gode levevilkår i området. Alle over 15 år og bosiddende i de to kommuner kan blive medlem af foreningen. Det er gratis at være medlem. Meld dig ind i foreningen og vær med til at udvikle landdistrikterne i dit område.

Scroll back