Jobvision

Job Vision er et landsdækkende konsulenthus, for mennesker, der enten har mistet deres arbejde eller ønsker et karriereskifte. Vi hjælper desuden virksomheder med outplacement af deres opsagte medarbejdere, og hjælper stressramte tilbage på arbejde. Du får altid en individuel løsning, der udvikler det enkelte menneske. Vi vil have vores kandidater i arbejde og gør vores yderste for at få det bedste frem i dem, som vi har ansvaret for. Vi kommunikere uden omsvøb og brænder for at flytte grænser, men vi gør det med stor respekt for den enkelte. Det er i vores optik den bedste forudsætning for at skabe positiv og varig forandring. Job Vision bygger på en filosofi om, at alle så vidt muligt kan og skal arbejde. Vi sætter en ære i at respektere det enkelte menneske og lytter og lærer overalt, hvor vi bevæger os. Det betyder, at vi altid vælger de metoder og værktøjer, der passer bedst til det menneske vi arbejder med. Vi tænker ud af de faste rammer og hylder princippet om, at mennesker en gang imellem har godt af at blive skubbet i den rigtige retning. Der gør vi med den størst mulige grad af empati og anerkendelse.

Scroll back