Cim PrintTronic

CIM PrintTronic har en meget stærk kompetence inden for udvikling og design af elektronik og printplader. Kernekompetencen er sparring og udviklingsarbejde forud for den egentlige produktion. CIM PrintTronic producerer desuden print enkeltvis eller i små og mindre serier, foretager tests, montage og kan varetage logostikopgaver.

Scroll back