Vision

Visionen er at skabe en udviklingspark og tilhørende økosystem i lokalområdet med fokus på IT, elektronik og mekanik med henblik på at videreudvikle Struers ledende position i Danmark, som den kommune der har flest teknologiarbejdspladser relativt til indbyggertallet og bidrage til den regionale udvikling, som beskrevet i den regionale udviklingsplan 2008.