ProCon Development

Vi er en konsulentvirksomhed, der siden starten i 1993 har udført en lang række forskellige opgaver for offentlige og private virksomheder fordelt over størstedelen af landet.

Vi sikrer nye og etablerede virksomheder grobund og mulighed for vækst, stabilitet og udvikling, gennem aftale om løsning af konkrete enkeltstående opgaver eller gennem fastere længerevarende samarbejdsaftaler.

De konsulentopgaver, som ProCon Development deltager i, er bredt favnende men dog koncentreret om tre hovedområder inden for virksomhedsrådgivning.

Løbende bistand til faste kunder: ledelsesparring, administration, regnskabsmæssig assistance og budgettering, herunder klarlæggelse af driftsøkonomi. Der kan være tale om periodevis aftale som funktionschef på ”minitid”, eller der kan være tale om ad hoc opgaver inden for opbygning af administrative og regnskabsmæssige systemer samt fx klarlæggelse, strukturering og udnyttelse af de ressourcer, der findes i virksomheden.
Bestyrelsesarbejde.
Etableringsrådgivning i forbindelse med handel med virksomheder eller ved nyetablering.