Carleton Legal Consulting

Vi tilbyder virksomheder og private kompetent juridisk rådgivning.

Den erhvervsretslige rådgivning og sagsbehandling omfatter Selskabsret, Arbejds- og Ansættelsesret, Erhvervslejeret, Erhvervsaftaler og Opstart af virksomhed – altsammen på dansk og engelsk.

Den private rådgivning omfatter Familie- og Arveret, Lejeret og Socialret. Jeg kan være partsrepræsentant og bisidder.

 

Carleton Consulting drives med hjertet. Det er et firma, hvis motivation findes i kerneværdierne enkelthed, tilgængelighed, gennemskuelighed, tryghed og sikkerhed.

Carleton Consulting tilbyder juridisk rådgivning, der er præget af en ægte interesse i og et medansvar for, at klienternes behov opfyldes. Hvor det ikke er timerne, men målet der styrer opgaven.