Priser og ordninger

Faste ordninger for lejere*

  • Spørg i kantinen
  • Kun mod kontant betaling
  • 10 turs klippekort
  • eller fastordninger