BioScopeX

BioScopeX ApS er etableret i 2012 med det formål, at udvikle et multipelt biopsiværktøj til diagnosticering af tarmkræft gennem endoskopi. Værktøjet udvikles gennem et projekt baseret på tværfaglig teknologioverførsel og erfaringsudveksling mellem kommercielle aktører, udviklere og brugere af udstyr til diagnosticering og forebyggelse af tarmkræft. Det betyder, at det endelige produkt designes, så det imødekommer krav og forventninger fra brugerne.

Scroll back