Nye virksomheder i BusinessParken, Foråret 2016

FEBRUAR:
Nordvestjyllands Brandvæsen, administration og ledelse er flyttet ind i Bygning 5. overfor Lontech.
Q-vinduet v.  Nikolaj Lynge  er flyttet ind i Incubatorområdet Bygning 2.
Q-vinduet sælger vinduesløsninger over nettet BtB og BtC.

MARTS:
Kapito v. Jacob Hoffmann er flyttet ind i Bygning 3 kontoret ved siden af Procon.
Kapito sælger kasseterminaler, kontorartikler af enhver art og udfører service af IT udstyr og printere.

DC-Bogholderiet (Dorthes Corner)  v.  Dorthe B. Petersen er flyttet ind i Incubatorområdet Bygning 2.
Dorthe tilbyder bogholderi og regnskab, rådgivning i regnskab- og faktureringssystemer samt aktiv HR-assistance og rådgivning.

Little Living.dk v. Søren Johansen er flyttet ind i med lager i Bygning 4.
Little Living sælger Børne træmøbler og legehuse på nettet.

Qbic v. Morten Dons er flyttet ind i bygning 5, kontoret ved siden af  BioscopeX.
Q-bic leverer webløsninger og PR materialer.

APRIL:
Manna Regulatory v.  Marianne T.  Jakobsen er flyttet ind i Incubatorområdet Bygning 2.
Marianne er specialist i godkendelser af plantebehandlingsmidler og administrativ opfølging med myndigheder globalt.

MAJ:
LED energy Save v. Axel Stephansen er flyttet ind i Bygning 1. ved siden af  Psykolog Mie Juul Harregaard.
LED energy save sælger LED løsninger i BtB regi.

Struer i teknologisk front

BusinessPark Struer tilbyder som den første erhvervspark i Danmark udviklingsfaciliteter via LoRa™ datakommunikation. Dermed får teknologivirksomheder, iværksættere og uddannelsesinstitutioner nu de helt ideelle muligheder for at udvikle og teste apps og Internet of Things-løsninger i Struer.

LoRa™ datakommunikation sender os, takket være støtte fra Færchfonden, i den teknologiske superliga. I første omgang stiller vi teknologien gratis til rådighed, så nu er det op til de studerende og iværksætterne at ideudvikle og sikre, at fremtidens smarte teknologiske løsninger indenfor IoT udvikles i Struer, fortæller Leif Herner, der er leder af BusinessPark Struer.

BusinessPark Struer huser allerede en overvægt at teknologivirksomheder, som kan udnytte den nye LoRa™-teknologi.

LoRa™ løser signalproblemer fra datatransmissioner, hvor mobilsignaler ikke har tilstrækkelig dækning, fx i betonbygninger og stalde. Med LoRa™ datakommunikation kan man således indenfor ca. 15-20 km. foretage konstante målinger af tilstande i vandløb, biler, animalsk produktion m.v. På den baggrund kan man hente værdifuld viden og optimere processer, arbejdsgange eller udbytter.

Alene fantasien sætter grænser, da udviklingen kun lige er begyndt. Leif Herner håber således at få henvendelser fra studerende, iværksættere m.fl., der ønsker at udnytte, at markedet for IoT er i vækst og potentialet er stort.

For yderligere informationer kontakt  leif.herner@businesparkstruer.dk eller ring til Leif på 40978914

Struer Erhvervsforening nu en realitet!

Struer Erhvervsforening blev en realitet torsdag d. 4. februar, da en velbesøgt stiftende generalforsamling med over 100 deltagere vedtog vedtægterne og valgte de kommende bestyrelsesmedlemmer:

  • Elke Marie Hou Carleton, Carleton Legal Consult
  • Birgit Løkke, London Bazar
  • Carl Henrik Lyngs, Hop & Rul
  • Michael Folman, Mediaconnect
  • Claus Christiansen, CO Rør
  • Poul Bech Jørgensen, PBJ Miljø

Med den store tilslutning fra starten, er den nye forening klar til at tage fat på de erhvervsmæssige udfordringer og muligheder i vores område, når bestyrelsen har konstitueret sig.

BusinesPark Struer har deltaget i en lang række forberedende møder i arbejdsgruppen, i tiden op til generalforsamlingen, og fungerer fremover som sekretariat for foreningen, ligesom bestyrelsesmøderne vil blive afholdt i BusinessPark Struer.

 

Årets netværksfestival – Bizz Up 2015 i BusinessPark Struer, 3. december, 13:00 – 17:00

Ønsker du at blive klogere på iværksætteri – så deltag i årets iværksætterfestival, Bizz Up og bliv inspireret af tre succesfulde iværksættere. Kristian Scharling, Casper Blom og Christoffer Baadsgaard har alle formået at finde deres unikke vej til succes og deler gerne ud af de erfaringer, som de har opnået undervejs.
Netværksfestivalen er en sammensmeltning af messestande, foredrag, debatfora, netværksevent og meget mere.
Kom og bliv forstyrret og provokeret til at tænke nyt og skævt i forhold til din virksomhed og se verden fra helt nye vinkler.

Conpleks Innovation udvikler intelligent ruteplanlægnings SW

Conpleks Innovation i BusinessPark Struer har helt styr på hardwaren, designet og mekanikken i selvkørende robotter, men firmaet kunne godt bruge en hjælpende hånd til at udvikle softwaren. Et Innobostersamarbejde med Aalborg Universitet var lige, hvad der skulle til. INBIOM faciliterede ansøgningen og sikrede herigennem en god proces og en kvalitetssikret ansøgning. 

Hvis du i løbet af næste sommer af og til ser selvkørende robotter, der slår græs mellem motorvejsafkørsler, på golfbaner eller kridter fodboldbaner, kan det snildt være en robot med autostyringer fra firmaet Conpleks Innovation. Tom Simonsen er partner og administrerende direktør i firmaet, og han glæder sig over udsigten til, at græsslåningsrobotter og opkridtningsmaskiner med udstyr fra Conpleks med stor sandsynlighed er at finde på markedet næste år. At robotterne vil være klar til markedet næste år skyldes blandt andet, at Conpleks med hjælp fra INBIOM har indgået en såkaldt Innoboosteraftale med Aalborg Universitet. Innobooster er et program under Innovationsfonden, der giver SMV’er mulighed for at få støtte til at gøre gode idéer til virkelighed.

– Der er ingen tvivl om, at Innoboostersamarbejdet har forkortet vejen til det kommercielle marked for os. Vi har haft et rigtigt godt samarbejde med AAU, og vi har modtaget præcis den assistance, som vi har bedt om, og fået et rigtigt godt resultat inden for de rammer, der var udstukket for projektet, siger Tom Simonsen.

Conpleks fik hjælp til at udvikle de algoritmer, der skal sørge for, at græsslåningsrobotterne og opkridtningsmaksinen efter at være programmeret selv kan køre rundt og dermed spare mange ressourcer for eksempelvis vejmyndigheder, kommuner, fodboldklubber og andre, der har store græsarealer, der skal håndteres.

Samarbejdet kom et skridt nærmere, da Tom Simonsen talte med Jacob Mogensen fra Innovationsnetværket for Biomasse – INBIOM.

– Jacob bidrog med at afklare forskellige muligheder for at realisere ideen, herunder bl.a. i regi af Innoboosterordningen. Via Jacob fik vi belyst alle rammer og fik værdifuld hjælp til at udfærdige ansøgningen hurtigt og nemt. Hjælpen betød, at vi 6 uger efter vort første møde stod med bevillingen fra Innovationsfonden, udtaler Tom Simonsen.

– I maj fik vi grønt lys, og vi frikøbte en forsker fra Aalborg Universitet i ti uger udelukkende til at fokusere på at udvikle algoritmer til græsslåningsrobotterne og til kridtopmærkningsrobotten. Midt i juli fik vi algoritmerne, og de har virkelig hjulpet os et langt stykke ad vejen, siger Tom Simonsen.

Kridtopmærkningsrobotten blev officielt præsenteret ved årets Dana Cup i Hjørring. Algoritmen til græsslåningsrobotterne mangler lidt finpudsning, men til næste sommer skulle det være muligt at købe selvkørende græsslåningsrobotter med autostyringer fra Conpleks. Tom Simonsen glæder sig naturligvis til at se sine produkter på markedet, og over at han inviterede Jacob Mogensen fra INBIOM på kaffe og en snak om muligheder for hjælp via netværket.

– Det kan jeg kun anbefale andre at gøre også, slutter Tom.

Nye virksomheder i BusinessParken

Pr. 1. september er iværksættervirksomhedenNogel v. Rasmus Nogel flyttet ind i bygning 4. Nogel udvikler og fremstiler tilbehørsprodukter til mobilteleforner og tablets.

Pr. 1.oktober er følgende virksomheder flyttet ind:

AS3 Work&Care  ind i bygning 1. AS3 har indtil nu haft ad-hoc mødefaciletet i BPS, men får nu fast kontor her. i bygning 4.

Psykolog Mie Juul Harregaard ind med sin praksis i bygning 1. Virksomheden har tidligere haft hjemsted i Aars og har kontor i bygning 4.

Iværksættervirksomheden Green&Gold Graphics er flyttet ind i bygning 2.

Iværksættervirksomheden Lindemann Creative Minds er flyttet ind i bygning 2.

Iværksættervirksomheden Haveshoppen, webbutik, flytter ind i bygning 2.

Sonne Consult, rådgivende ingeniører, flytter ind i bygning 5, og deler kontor med Alfakon og Techmark

 

Pr. 1. november flytter SQ Skilte og Foto ind i bygning 1.

Dermed runder BusinessParken nu 50 registrerede virksomheder

 

 

Conpleks Innovation modtager Patent Nords Innovationspris 2015

Conpleks Innovation ApS med base i BusinessPark Struer, er blevet valgt som modtager af Patent Nords Innovationspris 2015.

Prisen overrækkes til virksomheden, da de har brugt meget tid og mange ressourcer på at udvikle nye fremsynede produkter, som ofte er blevet patentbeskyttede.

Conpleks har siden sin grundlæggelse i 2010 især arbejdet på projekter med selvkørende robotter, blandt andet de såkaldte GrassBots til landbruget, robotter til automatisk fodring af mink og senest selvkørende robotter til opkridtning af fodboldbaner.

Hos Conpleks har man et stort internationalt udsyn, og virksomheden indgår i samarbejde og partnerskaber med adskillige andre virksomheder og vidensorganisationer både i Danmark og EU, med fokus på at designe, udvikle og producere intelligente og ressourcebesparende produkter og teknologi, blandt andet til fremtidens landbrug.

Prisoverrækkelsen vil foregå i BusinessPark Struer, Fælledvej 17, hvor Conpleks Innovation ApS hører hjemme, tirsdag d. 6. oktober 2015 kl. 13.30.

Talentfulde og innovative virksomheder som Conpleks Innovation er med til at sikre fremdrift og succes i det danske erhvervsliv. Desuden er de teknologiske produkter, som virksomheden udvikler, meget internationalt konkurrencedygtige.

Innovationsprisen er indstiftet af Patent Nord for fire år siden, hvor økonomien og samfundet var tynget af finanskrisen. Med Innovationsprisen vil Patent Nord gerne anerkende og fremhæve den produktudvikling og innovation, som dygtige og arbejdsomme danske virksomheder gennemfører, selv når der er lavkonjunktur.
http://patent-nord.dk/index.php/innovationsprisen

Reception 2. oktober kl. 14-17

I anledning af CIM Gruppens administrerende direktør Henning Vestergaards 70 års fødselsdag, vil det glæde os at se forretningsforbindelser, medarbejdere og venner af huset til reception i BusinessParkens kantine på dagen.

Reception 22. oktober kl. 14 -17

Carleton fylder 2 år!

Elke Carleton har nu haft sit juridiske firma i 2 år og det fejres med en reception i Business Park Struer d. 22. oktober kl. 14-17.

På dagen vil Lindemann Creative Minds komme med en giga version af deres nye spil Skæg og skøre briller.

Alle er velkomne til receptionen.

Nye fordele for virksomheder og medarbejdere i BusinessPark Struer

BusinessPark Struer har indgået en firmaaftale med Struer Motion.

Fri træning og inklusiv fri holdtræning: kr. 179,- pr. mdr.

Tilbuddet gælder fitness og træning for medarbejdere i virksomhederne i Businessparken til en takst, der normalt kræver 1 års binding, men med kun 1 måneds binding. Der betales et engangsgebyr på kr. 50,- for et medlemskort. Henvend dig personligt på Struer Motion’s adresse, Industrivej 8 og oplys navn og firma ved indmeldelsen. Der er tillige mulighed for gratis programlægning ved fitnessinstruktør efter aftale.

Behandling:

Ved behov for massage eller fysioterapi se Struer Motions hjemmeside for forskellige muligheder med medlemsrabat.

Yderligere rabatordninger:

Medlemmer får desuden 10 % rabat ved fremvisning af medlemskort fra Struer Motion hos Struer cykelcenter og på kontaktlinser og solbriller hos Profil Optik.

Læs mere på http://www.struermotion.dk/