Temamøde om Brexit

Afholdes: 30. august 2016

Ved et temamøde i Nupark den 30. august kan lokale virksomheder blive klogere på, hvad briternes farvel til EU betyder i praksis for samhandelen.

Lemvig, Struer og Holstebro kommuner er gået sammen om et fælles møde om Brexit for lokale virksomheder. Storbritanniens beslutning om at forlade EU har skabt usikkerhed for mange virksomheder; hvad betyder det i praksis for handel med britiske kunder? Hvordan sikrer man sig imod valutaudsving? Skal man nu forholde sig til told? Der er mange spørgsmål og usikkerheder, som lokale virksomheder nu står overfor. Disse bliver belyst på temamødet i Nupark den 30. august kl. 9-12.

På temamødet deltager eksperter fra Storbritannien, Irland og Benelux-landene. Der vil være en generel briefing om markederne, og som virksomhed kan man booke et individuelt møde med en eksportrådgiver.

Under navnet STARTVÆKST Eksport har Lemvig, Struer og Holstebro Kommuner i foråret samlet og koordineret deres indsats på eksport- og internationaliseringsområdet. Det sker med de lokale konsulenter i spidsen. Der er endnu ikke fuldt overblik over, hvad et Brexit i praksis betyder, men der er god grund til at begynde at tænke i sandsynlige scenarier og løsninger. Det kan være noget så simpelt, som at arbejde med kurssikring i sine kontrakter. Det kan også være, at virksomheden skal kigge efter nye eksportmarkeder.

Alle virksomheder er velkomne til at deltage i mødet.