Struer Erhvervsforening nu en realitet!

Struer Erhvervsforening blev en realitet torsdag d. 4. februar, da en velbesøgt stiftende generalforsamling med over 100 deltagere vedtog vedtægterne og valgte de kommende bestyrelsesmedlemmer:

  • Elke Marie Hou Carleton, Carleton Legal Consult
  • Birgit Løkke, London Bazar
  • Carl Henrik Lyngs, Hop & Rul
  • Michael Folman, Mediaconnect
  • Claus Christiansen, CO Rør
  • Poul Bech Jørgensen, PBJ Miljø

Med den store tilslutning fra starten, er den nye forening klar til at tage fat på de erhvervsmæssige udfordringer og muligheder i vores område, når bestyrelsen har konstitueret sig.

BusinesPark Struer har deltaget i en lang række forberedende møder i arbejdsgruppen, i tiden op til generalforsamlingen, og fungerer fremover som sekretariat for foreningen, ligesom bestyrelsesmøderne vil blive afholdt i BusinessPark Struer.